Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general din inspectoratele școlare

 În baza prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753/26.10.2011, modificată prin OMECS nr. 3169/04.02.2015, publicat înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99/06.02.2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, anunță scoaterea la concurs a 42 de funcții vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare.

Înscrierea la concurs se poate face la sediul inspectoratului școlar, în perioada 18- 23 februarie 2015.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 11-20 martie 2015, la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.